Nieuws

Inwoners Weurt betrokken bij plannen Engie

Inwoners Weurt betrokken bij plannen Engie

9 februari 2018Energiebedrijf Engie dient nog deze week een vergunningaanvraag in voor twee grote windmolens op het terrein van de oude elektriciteitscentrale bij de sluis bij Weurt. Dat schrijft Engie in een brief aan de Beuningse partij BN&M.

De concept-vergunning wordt waarschijnlijk in het tweede kwartaal gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen dan zes weken lang een zienswijze indienen.

BN&M had eerder in een brief aan Engie benadrukt dat er bij plannen voor windmolens altijd draagvlak moet zijn onder omwonenden. Engie somt daarop in haar brief een aantal initiatieven op om omwonenden te betrekken bij de plannen.

Engie organiseerde onlangs een informatiemarkt over de plannen op het terrein van de oude centrale. Daarvoor hadden zich 160 inwoners uit Weurt gemeld.

Geluidsbeleving bij windmolens is volgens Engie zeer persoonlijk. Daarom organiseert men een bezoek aan windpark Nijmegen – Betuwe. Dan kunnen de deelnemers zelf het geluid van windturbines beoordelen, aldus Engie.

Het bedrijf onderzoekt samen met de Gelderse Natuur- en Milieufederatie de mogelijkheden voor een buurtfonds en andere goede participatievormen. Ook is er een Klankbordgroep opgericht met mensen uit omliggende wijken en dorpen, zoals Weurt.

Comments are closed.

Menu Title