Archeoloog Henny Groenendijk geeft lezing in Noordlaren

NOORDLAREN – Archeoloog Henny Groenendijk is op donderdag 26 augustus te gast bij het Natuurvriendenhuis De Hondsrug in Noordlaren. Hij vertelt over zijn werk als oud-provinciaal archeoloog, wat er in de bodem van de voormalige gemeente Haren gevonden is en waar nog verder bodemonderzoek verricht zou moeten worden. Hij doet dat tijdens een openluchtvoorstelling bij het Natuurvriendenhuis.

Noordlaarder Henny Groenendijk, verbonden aan het Groninger Instituut voor Archeologie (Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen) blikt terug op zijn periode als provinciaal archeoloog van Groningen en specifiek op het bodemarchief van de oude gemeente Haren. Wat is de huidige stand van kennis en waar liggen nog grote hiaten? Op welke thema’s zou toekomstig wetenschappelijk onderzoek zich moeten richten? De grote landschappelijke variatie van de noordelijke Hondsrug met zijn flankerende beekdalen biedt nog allerlei konsen. Waar het bodemarchief nog gaaf is en welke informatie daaruit is te halen, vormt de rode draad in de lezing. Eén van de pijlers van de archeologie is volgens Henny Groenendijk het bouwen van bruggen naar het publiek en het delen van verantwoordelijkheden. Het oudste verhaal van Haren steunt immers voor een belangrijk deel op vondsten en mededelingen van haar inwoners.

Henny Groenendijk schreef deel 21 in de Harener Historische Reeks: ‘Een wandeling door pre- en vroeghistorisch Haren’. Het boekje zal na afloop van Groenendijks inleiding te koop zijn.

De lezing van Henny Groenendijk bij Natuurvriendenhuis De Hondsrug in Noordlaren begint op 26 augustus om 19.30 uur. Aanmelden kon tot 23 augustus via https://www.supersaas.nl/schedule/geboekt/GEBOEKTINHAREN.