Bibliotheken zetten in op Drents Leesoffensief

De Drentse bibliotheken binden de strijd aan met laaggeletterdheid.

De Drentse bibliotheken binden de strijd aan met laaggeletterdheid.

REGIO – De Drentse bibliotheken maken zich zorgen over de taalachterstand en het gebrek aan leesvaardigheid bij veel jongeren. Met het Drents Leesoffensief, waarin verschillende partijen samenwerken, willen ze bereiken dat alle Drentse jongeren geletterd het middelbaar onderwijs verlaten.

De bibliotheken willen dat alle Drentse kinderen met een goede woordenschat aan het primair onderwijs kunnen beginnen, dat hun leesvaardigheid en leesplezier aantoonbaar vergroot worden en dat alle Drentse jongeren geletterd het middelbaar onderwijs verlaten. Om deze doelen te bereiken, werken de Drentse bibliotheken en Biblionet Drenthe samen met verschillende onderwijs- en kinderopvanginstellingen. Samen maken ze zich sterk voor en geven ze vorm en invulling aan het Drents Leesoffensief.

Uit onderzoeken blijkt dat een groeiende groep jongeren een taalachterstand voor het leven had, de school laaggeletterd verlaat en dat de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen achteruit holt. Dat had grote gevolgen voor de positie van Nederland als kenniseconomie. De maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid zijn hoog en bedragen landelijk ruim 1,1 miljard euro per jaar.

Het Drents Leesoffensief draagt zorg voor zoveel mogelijk samenwerking tussen het onderwijs, de kinderopvang en de bibliotheken. Binnen deze strategische samenwerking kunnen de organisaties vanuit hun eigen rol, kennis en expertise hun bijdrage leveren. Door gezamenlijk de inspanningen rondom leesvaardigheid uit te bouwen, geven ze de jeugd een toekomst: een toekomst waarin laaggeletterdheid geen rol speelt.

Op het gebied van leesbevordering bestaat er al veel samenwerking tussen de Drentse bibliotheken, de scholen en kinderopvanglocaties in de vorm van programmalijnen als BoekStart en de Bibliotheek op School. Door nu als breed netwerk de krachten verder te bundelen, kennis te delen, meer en nieuwe specifieke projecten rondom leesbevordering te starten en bij ouders het (voor)lezen nog meer te stimuleren gaan ze met en als het Drents Leesoffensief de strijd aan met laaggeletterdheid.