Biljartclub De Ettensteate zoekt nieuwe leden

31 minuten geleden Sport

BEILEN – De activiteiten van de biljartverenigingen in Beilen hebben de laatste twee jaar op een laag pitje gestonden vanwege alle coronaperikelen.

,,Gelukkig ligt het coronatijdperk nu al weer geruime tijd achter ons’’, zegt Aaldert Sikken. Biljartclub Het Karspelhoes begint daarom op maandag 5 september de competitie 2022/2023 met nieuw elan. ,,Omdat ons de laatste jaren een aantal leden wegens hoge leeftijd of overlijden zijn ontvallen is er weer volop ruimte voor ‘nieuw bloed’. 

De biljartsport is zeer geschikt voor mensen die met pensioen zijn gegaan en een nieuwe invulling zoeken voor hun verkregen vrije tijd. ,,We oefenen twee keer per week, een morgen en een avond, in het nieuwe ontmoetingscentrum De Karspelhof achter bejaardencomplex Het Spectrum aan de Esweg. Daar is een zaal met drie biljarten ingericht. De leden spelen in drie groepen van zo’n veertien leden, elk op hun eigen niveau.’’ De speelochtenden en -avonden hebben in de koffiepauze een hoog gezelligheidsgehalte. 

De beste spelers zitten in groep 1 en maken tussen de 80 en 110 caramboles in 40 beurten Nieuwe leden beginnen in groep 3, waarvan de leden tussen de 15 en 30 caramboles in 40 beurten maken. ,,Als u nog nooit gebiljart hebt, of wanneer dit jaren geleden is, leert u het spel spelenderwijs van uw medespelers.’’ En wie het spel sneller en beter onder de knie wil krijgen, kon natuurlijk ook les nemen. ,,Er zijn diverse biljartscholen in de regio. Als men na de eerste competitie hoger presteert promoveert men naar een hogere groep. Het spel vraagt meer om concentratie dan om conditie.’’

Belangstellenden kunnen zich melden bij voorzitter Harm Visscher (0593-523098, 06-23535141 of annieovinge@ziggo.nl) of secretaris Aaldert Sikken (0593-332676 of asikken2@gmail.com).

Via De Veldenkrant