Bloemenweelde in de Smildes

SMILDE – Bovensmilde laat zich momenteel van z’n fleurige kont zien. Het grasveld waar EnergieCoöperatie Duurzame Smilde weidebloemen had ingezaaid, is nu op z’n mooist. 

Het grasveldje met bloemen – de coöperatie spreekt van ‘bloemenweelde’ – herbergt diverse gebiedseigen soorten. Daaronder wilde bertram, margriet, morgenster, koekoeksbloem, kruipende ereprijs en akkerkool.

De coöperatie wil in samenwerking met lokale groepen en de gemeente ook bloemenweeldes realiseren in Smilde en Hoogersmilde. In het najaar zal er in Smilde in het park achter de Koepelkerk een flink stuk ingezaaid worden met een weidebloemenmengsel. Er zal ook een insectenhotel geplaatst worden. Met een lokale groep in Hoogersmilde is het eerste contact gelegd om een locatie te bepalen.

Via De Veldenkrant

Reizen Laos