Boek over geschiedenis De Groeve in de maak

DE GROEVE – Harald Sloot en Goff Miedema gaan een boek schrijven over De Groeve. De auteurs roepen iedereen die een waardevolle bijdrage aan het boek kon leveren op om zich te melden.

Volgens Miedema werd het een boek over het ontstonden en de geschiedenis van De Groeve met ruim aandacht voor herinneringen van mensen die er werden geboren, woonden en opgroeiden. ,,Twee mannen die in 2022 100 jaar worden en enkele andere (oud-)inwoners op inmiddels hoge leeftijd hebben nog scherpe herinneringen aan De Groeve. Hun inbreng zal zeker verwerkt worden in het boek. We hopen dat ook anderen die zich nauw verbonden voelen met De Groeve hun inbreng willen leveren. We denken hierbij aan mooie anekdotes met betrekking tot personen, woningen en gebeurtenissen, originele oude foto’s en ansichtkaarten, historische documenten en ander interessant materiaal.” Mensen die een bijdrage aan het boek willen leveren of suggesties hebben kunnen contact opnemen met Goff Miedema via gofmie@gmail.com. De auteurs zullen dan dit najaar contact met hen opnemen.

Zowel Harold Sloot als Goff Miedema is nauw verbonden met De Groeve. Zij beschikken dan ook over behoorlijk wat contacten en gegevens over de geschiedenis van De Groeve, maar willen voor de totstandkoming van hun boek zoveel mogelijk mensen de kons geven om input te leveren. Miedema: ,,Het moet een uniek boek worden met veel interessante informatie en veel – het liefst onbekende – foto’s.”