Boeren en tuinders dringen gebruik van glyfosaat terug

Veel boeren telen in de winter gras of rogge op hun land om de bodemkwaliteit te verbeteren. (foto LTO Noord)

Veel boeren telen in de winter gras of rogge op hun land om de bodemkwaliteit te verbeteren. (foto LTO Noord)

REGIO – Steeds meer boeren en tuinders maken gebruik van natuurlijke alternatieven om onkruid te bestrijden en gras te behandelen. Daardoor werd steeds minder glyfosaat gebruikt in het voorjaar. Wat de beste methode is werd op dit moment nog onderzocht: zo zijn dit jaar op demovelden verschillende technieken in de praktijk uitgeprobeerd en vergeleken. Hieruit blijkt de nadrukkelijke wens van boeren en tuinders om te innoveren. Ook komen zij hiermee tegemoet aan de maatschappelijk wens voor een meer natuurlijke bewerking en meer groene velden.

In de herfst en winter telen veel boeren gras of rogge op hun land om zo te bodemkwaliteit te verbeteren. In het voorjaar maken deze zogenaamde groenbemesters weer plaats voor een volgend gewas. Vaak werd daarbij nu nog glyfosaat gebruikt. Dit kon gele of oranje velden veroorzaken.

Vanuit de maatschappij is er vraag naar minder gebruik van glyfosaat. Tegelijkertijd willen boeren en tuinders innoveren en het liefst zoveel mogelijk natuurlijke alternatieven gebruiken. ,,In ons werk is het belangrijk om voortdurend te innoveren. Daarbij willen wij zo goed mogelijk omgaan met ons land. Ook komen wij graag tegemoet aan behoeften vanuit de maatschappij. Dat doen wij voor ons allemaal”, aldus LTO Noord-bestuurder Nico Verduin. ,,Uiteindelijk is ons doel dat wij bijna alleen nog op een natuurlijke manier onze groenbemesters behandelen.”

Glyfosaat is een gewasbeschermingsmiddel dat is goedgekeurd voor gebruik in de landbouw door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA); het kon dus veilig gebruikt worden. Toch zien boeren en tuinders het belang van het zoveel mogelijk gebruiken van alternatieve methoden. Daarom maken zij gebruik van Integrated Pest Management (IPM). Met IPM worden bij voorkeur natuurlijke en mechanische middelen en methoden toegepast voor het bestrijden van onkruid of het behandelen van gras. Glyfosaat werd dan alleen nog gebruikt als een natuurlijke oplossing niet afdoende is.

Reizen Laos