Boermarke Zeijen op weg naar natuurinclusief en duurzaam boeren

ZEIJEN – De Boermarke Zeijen is op weg naar natuurinclusief en duurzaam boeren. Om de activiteiten van de leden te delen werd er vandaag een borrel gehouden op de brink in het dorp. Tijdens deze gezellige bijeenkomst werd door de Boermarke een informatiebord onthuld over het realiseren van circulaire landbouw. Ook werd de nieuwe website gelanceerd.

Boermarke Zeijen is een ruim 350 jaar oude organisatie die eigentijdse oplossingen voor actuele uitdagingen ontwikkelt. De Boermarke werkte de afgelopen jaren aan een landbouwvisie en is trots op de gezette stappen richting duurzaam boeren. Want duurzaam boeren in een vitaal landschap, dat is de wens van Boermarke Zeijen. In Zeijen wonen en werken de mensen in een schitterende omgeving, voor een groot deel ontstonden door agrarisch gebruik. Door meer circulair te werken, willen de boeren uit het gebied de landbouw ook in de toekomst levendig en mooi houden. 

De Boermarke werkt hiervoor succesvol samen aan circulariteit met alle partners. Met de landbouw verdienen de ondernemers in het gebied een goede en duurzame boterham. De verkaveling is op orde en er is een succesvolle samenwerking gaande met de natuur- en milieuorganisaties ten behoeve van kringlooplandbouw, natuurinclusiviteit en biodiversiteit. Naast de elf landbouwbedrijven in het gebied is er ook een Naobergroep opgericht om alles wat gaande is in de Boermarke Zeijen als natuurontwikkeling, beekontwikkeling, circulaire landbouw te bespreken en terug te koppelen aan de bewoners in het dorp, en aan alle stakeholders, waarmee nauw samen gewerkt werd. Deze ‘burengroep’ bestaat uit onder meer de Gemeenten Tynaarlo en Assen, het waterschap Noorderzijlvest, Agrifirm, Belangenvereniging Zeijen (BVZ) en Prolander (provincie).

De landbouwvisie maakt deel uit van de integrale gebiedsvisie voor Zeijen. De Provincie Drenthe had een belangrijk deel van de uitvoeringskosten voor haar rekening genomen. Daaraan werd de voorwaarde verbonden dat zowel het proces als de rapportage op een zodanige manier zouden worden uitgevoerd, dat ze in de toekomst als voorbeeld gebruikt kunnen worden voor andere gebieden waar een vergelijkbare problematiek speelt.

,,Het is een voorrecht om in deze schitterende omgeving te mogen wonen en werken. De agrarische sector is belangrijk voor deze omgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat de landbouw ook in de toekomst niet gemist kon worden om dit gebied levendig en mooi te houden”, aldus Gerko Brink, voorzitter van de Boermarke Zeijen. 

Meer informatie is te vinden op www.boermarkezeijen.nl