Bouw nieuw viaduct bij Emmerschans van start

EMMEN – Bij Emmerschans is begonnen met de bouw van een nieuw viaduct. De ongelijkvloerse aansluiting gaat de rotonde vervangen op de kruising van de Rondweg N391 met de Emmerweg. 

Gedeputeerde Cees Bijl en wethouder René van der Weide hebben dinsdag het officiële startsein gegeven voor dit project. Met een graafmachine verplaatsten ze de eerste grond.

De Rondweg N391 en de aansluitende N366 worden in opdracht van de provincie omgebouwd tot een weg zonder rotondes en verkeerslichten. Inmiddels zijn bijna alle rotondes buiten de bebouwde kom vervangen door een ongelijkvloerse aansluiting. Als Emmerschans gereed is, volgt als laatste de ongelijkvloerse aansluiting Pottendijk. De bouw hiervan start komende zomer. Als beide projecten zijn afgerond, gaat voor de hele weg buiten de kom een maximum snelheid van 100 kilometer per uur gelden.

Ontwikkeling gebied

Gedeputeerde Cees Bijl: ,,Een goed wegennet, waar het verkeer veilig en vlot kon doorrijden, draagt bij aan de ontwikkeling van dit hele gebied om te wonen, werken en recreëren.” Ook wethouder René van der Weide onderstreept het belang van het project. ,,Emmen had veel bedrijvigheid en had de grootste industriecluster van Noord-Nederland. Daarvoor is veilige en vlotte bereikbaarheid voor alle verkeer een voorwaarde. De aanleg van de ongelijkvloerse aansluiting Emmerschans draagt daar zeker aan bij”, aldus de wethouder. 

Aannemer KWS Infra uit Leek begint in november met het verwijderen van bomen en het verleggen van leidingen. Voor de bomen die moeten wijken, komen elders andere bomen terug. De aannemer zorgt er voor dat het verkeer op de Rondweg ook tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk kon doorrijden. Volgens de planning worden de werkzaamheden in oktober volgend jaar afgerond. 

Inloopbijeenkomst

Dinsdag 23 november tussen 16.00 en 20.00 uur is er een inloopbijeenkomst waar belangstellenden informatie krijgen over de planning en uitvoering van het project in Emmerschans. Medewerkers van de provincie Drenthe, gemeente Emmen en de aannemer zijn aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Deze bijeenkomst vindt plaats in het projectbureau MM Bereikbaar aan de Oude Meerdijk 22 in Emmen.

Via De Zuidenvelder