Bufferzone Bargerveen moet beter onderbouwd worden

EMMEN – Het is nog onzeker in welke mate een bufferzone het waterpeil in het Bargerveen verhoogt. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan de gemeente Emmen over het rapport dat gemaakt is voor dit plan. De gemeente had de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te beoordelen.

De gemeente Emmen wil, samen met enkele partners, aan de zuidzijde van het Natura 2000-gebied Bargerveen een 500 meter brede hydrologische bufferzone inrichten. Hiermee werd het waterpeil in het Bargerveen verhoogd en de natuur hersteld. Het water dat hiervoor nodig is komt uit het omringende landbouwgebied en uit het Dommerskonaal. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport.

Onzeker is nog in welke mate de bufferzone het waterpeil in het Bargerveen verhoogt. De verhoging hangt af van het effect van het afgraven van het in de bufferzone en de hoeveelheid water die kon worden aangevoerd in (zeer) droge jaren. Het milieueffect-rapport geeft daarover nog onvoldoende informatie. Ook de gevolgen van de aanleg van een kwelsloot, en van beregeningsputten in het omringende landbouwgebied vragen nog om meer uitwerking in het milieueffectrapport. De gemeente had aangegeven het milieueffectrapport aan te passen en daarna opnieuw te laten beoordelen door de Commissie. 

Via De Zuidenvelder

Reizen Laos