Buurtteam De Fledders wil af van fossiele energiebronnen

VRIES – Buurtteam De Fledders in Vries had onlangs een buurtbijeenkomst georganiseerd in OBS De Vijverstee, waar de duurzame plannen voor de komende maanden zijn gepresenteerd. De bijeenkomst werd bezocht door 45 belangstellenden.

Het buurtteam had in het verleden al vele acties uitgevoerd in de wijk en wil graag een stap verder zetten. Van aanbodgerichte acties voor individuele huizen van particulieren naar een wijkgerichte aanpak: samen met huizenbezitters en huurders een wijk maken die geen gebruik meer maakt van fossiele energiebronnen. Het buurtteam had voor het realiseren van dit doel de samenwerking gezocht met de Energiecoöperatie Drentse Aa en de gemeente Tynaarlo. Met ondersteuning van NMF Drenthe is een plan van aanpak opgesteld en een project gestart. De gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe financieren dit project.

In de loop van dit jaar werd een wijkconsultatie voorbereid. Door middel van een huis-aan-huis enquête en huiskamergesprekken worden de wensen van buurtgenoten verzameld. De gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe gaan in samenwerking met woningcorporatie Woonborg een dataonderzoek doen om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken met betrekking tot de energievoorziening. De resultaten van beide onderzoeken worden vervolgens naast elkaar gelegd en geanalyseerd. Buurtteam De Fledders streeft ernaar om in maart opnieuw een buurtbijeenkomst te organiseren waar alle conclusies worden gepresenteerd. Dit werd het vertrekpunt voor eventuele verdere stappen en acties. In de tussentijd zal het buurtteam de buurtgenoten steeds blijven informeren.