Diftaravonden verplaatst naar november

EMMEN – De gemeente Emmen had de inloopavonden over Diftar verplaatst naar november.

Dit besluit is genomen omdat de belangstelling gering is. De inloopavonden waren speciaal georganiseerd voor alle inwoners van Emmen. Tijdens deze avonden zou de mogelijkheid geboden worden om vragen te stellen over het nieuwe systeem voor afvalinzameling dat vanaf 1 januari ingevoerd gaat worden. 

De komende tijd zal gemeente Emmen meer informatie delen over Diftar en de veranderingen voor de inwoners. Omdat gemeente Emmen iedereen in de gelegenheid wil stellen om hier eventuele vragen over te stellen, worden in november opnieuw inloopavonden georganiseerd. 16 november kon men terecht in wijkcentrum Angelslo, een dag later in De Badde in Nieuw-Weerdinge en op 18 november in de Veurkamer in Nieuw-Amsterdam. Men begint telkens om 19.00 uur. Aanmelden kon via www.afvalemmen.nl.

Via De Zuidenvelder