Drenthe gaat flink uitpakken rond 140 jaar Vincent van Gogh

VEENOORD – Eind 2023 is het 140 jaar geleden dat Vincent van Gogh in Drenthe verbleef. In de opmaat naar dit jubileumjaar én een grote Van Goghtentoonstelling in het Drents Museum had de initiatiefgroep van Gogh in Drenthe een projectplan opgesteld. 

Doel van de initiatiefgroep is om de culturele erfenis van Vincent van Gogh in Drenthe blijvend zichtbaar en beleefbaar te maken voor zowel inwoners als binnenlandse en buitenlandse bezoekers. Het verhaal over Van Gogh in Drenthe had (inter)nationale aantrekkingskracht en is interessant voor verschillende doelgroepen. Het bijzondere verhaal van de wereldberoemde kunstenaar werd gebruikt om de waarden van Drenthe te benadrukken. 

In het plan stonden ideeën om te investeren in routes en arrangementen, een internationaal symposium, een educatief programma, een groot muziekspektakel, een film over Van Gogh en marketing en PR. Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om een subsidie van 250.000 euro te verstrekken. Hiervan is 100.000 euro voor het uitvoeren van de eerste fase van het projectplan door Marketing Drenthe en 150.000 euro voor het maken van een Van Gogh film door ZOD Films. 

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten daarnaast voor om de intentie uit te spreken om voor de periode 2021-2023 in totaal 600.000 euro beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van het projectplan. Voor de overige 350.000 euro volgt besluitvorming in 2022 en 2023. In het projectplan is ook een bijdrage van de deelnemende gemeenten en partnerorganisaties opgenomen. Hierover moet binnen de gemeenten besluitvorming plaatsvinden. Deelname aan het Van Goghjaar is dan ook onder voorbehoud van besluitvorming hierover.

Via De Zuidenvelder