Drenthe had de meeste verre vrienden

DRENTHE – Nederlanders hebben over het algemeen vooral vrienden die dichtbij wonen, maar Drenten vormen hierop een uitzondering. 

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Hoe vriendschapt Nederland?’ van Stichting Vier de Vriendschap. Onder Drenten zijn relatief veel mensen die weinig vrienden dichtbij hebben. Maar liefst 15 procent moet meer dan 35 kilometer rijden om het gros van zijn of haar vrienden te zien. Landelijk is dat minder dan 10%. Drenten hebben gemiddeld 5 goede vrienden, wat overeenkomt met het Nederlands gemiddelde.

Vriendschappen zijn onmisbaar, maar worden vergeleken met andere relaties nogal eens ondergewaardeerd. Uit onderzoek (N = >1.300) van Stichting Vier de Vriendschap, die zich inzet om het belang van vriendschap onder de aandacht te brengen, blijkt dat ruim vier op de vijf Nederlanders vinden dat vriendschappen belangrijk zijn voor de kwaliteit leven. Gemiddeld hebben Drenten 5 goede vrienden. Het zijn vrienden waar we een hechte band mee hebben, in de zogenaamde ‘inner circle’. Met deze goede vrienden had 68% van de Drenten minimaal een keer per week contact. Daarbuiten, in de ‘outer circle’, hebben Drenten gemiddeld 12 vrienden, wat meer is dan het Nederlands gemiddelde van 10.

Verschillen tussen mannen en vrouwen
Op landelijk niveau blijkt dat Nederlanders vooral vriendschappen aangaan met mensen die op hen lijken. Maar liefst 71% van de Nederlanders had vrienden die op hen lijken qua leeftijd, gevolgd door sekse (70%) en geloofsovertuiging (62%). Opleidingsniveau speelt met 58% een aanzienlijk minder belangrijke rol. Het onderzoek laat ook een aantal duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen zien. Zo hebben vrouwen significant vaker dagelijks contact met hun inner circle vrienden dan mannen. Ruim een kwart van de vrouwen spreekt hun goede vrienden dagelijks, ten opzichte van 17% van de mannen. Overall gaat men het liefst iets eten of drinken met vrienden. Met een gemiddelde score van 79% is dit het favoriete uitje van zowel mannen als vrouwen, gevolgd door uitgaan (42% van de stemmen). De top drie activiteiten voor vrouwen werd afgesloten met creatieve activiteiten. Mannen verkiezen samen op vakontie gaan en samen sporten boven creatieve activiteiten.

Invloed coronapandemie
De coronapandemie houdt iedereen nog altijd flink bezig. Het onderzoek toont aan dat de maatregelen ook van invloed zijn op vriendschappen. Hoewel een op de vijf Nederlanders in het afgelopen coronajaar een nieuwe vriendschap wist te sluiten, laat bijna de helft van de respondenten weten het eens te zijn met de stelling ‘Ik heb het gevoel dat mijn vriendschappen hebben geleden onder corona’. Nu het mag had iedereen meer face-to-face-contact met vrienden. Van de ondervraagden geeft 78% aan regelmatig fysiek contact te hebben met inner circle vrienden, voor outer circle vrienden is dit 63%. Voor de pandemie waren deze cijfers respectievelijk 66% en 49%. Daarmee lijkt het erop dat iedereen iets in wil halen.

Nationale Vriendschapsdag
Stichting Vier de Vriendschap liet het onderzoek uitvoeren in aanloop naar Nationale Vriendschapsdag. Deze jaarlijkse feestdag vindt voortaan elke eerste woensdag van november plaats en werd dit jaar op woensdag 3 november gevierd. Het is dé dag om stil te stonden bij vriendschappen, ze te koesteren, nieuw leven in te blazen en te vieren.