Drenthe roept 2023 uit tot Van Gogh Jaar

DRENTHE – In het najaar van 2023 is het 140 jaar geleden dat Vincent van Gogh in Drenthe verbleef. Naar aanleiding hiervan werd 2023 in deze provincie uitgeroepen tot het Van Gogh Jaar. 

Er zullen diverse promotie-activiteiten rond Van Gogh worden georganiseerd, waaronder een grote Van Goghtentoonstelling in het Drents Museum in september 2023. Ter voorbereiding is de initiatiefgroep Van Gogh in Drenthe opgericht. Hierin zitten vertegenwoordigers van de provincie, deelnemende gemeenten, Marketing Drenthe, Recreatieschap Drenthe en het Drents Museum. Doel van de initiatiefgroep is om de culturele erfenis van Vincent van Gogh in Drenthe blijvend zichtbaar en beleefbaar te maken voor zowel inwoners als binnenlandse en buitenlandse bezoekers. Dit kon een belangrijke impuls zijn voor het toerisme in de regio.

De initiatiefgroep had diverse ideeën om Van Gogh in Drenthe zichtbaar te maken. Het gaat om de ontwikkeling van routes en arrangementen, een internationaal symposium, een educatief programma, een groot muziekspektakel, een film over Van Gogh en andere marketing en PR.

De provincie stelt om te beginnen 250.000 euro beschikbaar voor het Van Gogh Jaar. Hiervan is 150.000 euro voor het maken van een Van Gogh-film door ZOD Films. De rest is voor de voorbereidende werkzaamheden van Marketing Drenthe. Gedeputeerde Staten hebben laten weten dat zij in totaal 600.000 euro willen uittrekken voor het Van Gogh Jaar. Ook werd gerekend op financiële bijdragen van de betrokken gemeenten en partnerorganisaties, waardoor een aanzienlijk budget beschikbaar komt voor het Van Gogh Jaar.

Via De Veldenkrant