Drentse boer bindt strijd aan tegen droogte

DRENTHE – Op initiatief van landbouworganisatie LTO is het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) ontwikkeld. Het gaat om maatregelen om de gevolgen van droogte tegen te gaan. Ook in Drenthe werken boeren en tuinders hieraan mee.

Aanhoudende droogte brengt problemen voor de grondwaterstand met zich mee. Dit kon op termijn grote gevolgen hebben. Zo kon een te lage grondwaterstand ervoor zorgen dat er bodemdaling plaatsvindt waardoor huizen kunnen verzakken. Daarnaast had droogte een heftige impact op bomen, planten en insecten in de natuur. Voor de landbouw zelf is het ook een probleem. Droogte kon namelijk de voedselproductie in gevaar brengen.

Inmiddels zijn er honderden droogtestuwen in Nederland geplaatst. LTO Noord, boeren en tuinders en waterschappen hebben hiervoor samengewerkt. Een droogtestuw is een metalen frame met houten planken dat voor een duiker in het water werd geplaatst. Hiermee kon water worden vastgehouden. De houten planken kunnen ook worden weggehaald, afhankelijk van het gewenste peil. De droogtestuwen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat het grondwater op niveau blijft. Volgens de boeren en tuinders is er na een droogteperiode sneller herstel zichtbaar bij gebruik van droogtestuwen.

Boeren en tuinders zijn met meer initiatieven bezig om droogte tegen te gaan, onder meer door het verbeteren van het bufferend vermogen van de bodem. In Drenthe werd bijvoorbeeld gewerkt aan het tegengaan van bodemverdichting om water langer vast te houden.

Via De Veldenkrant

Reizen Laos