Emmen wil geen zonnewand langs A37

EMMEN – De inwoners van Emmen zijn tegen een zonnewand langs de A37. In juni ontvingen ruim 1000 omwonenden van de A37 bij Parc Sandur, Nieuw-Amsterdam en Erica een enquête over de Zonneroute A37. 

Met de enquête wilde de gemeente peilen hoe bewoners stonden tegenover de zonneroute en een eventuele zonnewand op deze locatie. Een merendeel is voorstander van de zonneroute als de zonnepanelen in een vlakke opstelling langs de snelweg worden gelegd (63%). Er is onvoldoende draagvlak voor een zonnewand (82% tegen). Deze uitkomsten had de gemeente verwerkt in een formele zienswijze op het provinciaal inpassingsplan voor de zonneroute.

Zonnedijk

Samen met onder andere de provincie Drenthe en Rijkswaterstaat werkt de gemeente Emmen mee aan de Drentse Zonneroute A37. Langs 42 kilometer tussen Hoogeveen en de Duitse grens kon naar verwachting 140 megawatt aan zonne-energie worden opgewekt, wat stroom voor maximaal 35.000 huishoudens oplevert. Vanaf 2018 zijn inwoners van de drie gemeenten gevraagd om mee te denken bij het maken van plannen voor de Zonneroute A37. Tijdens een van de bewonersbijeenkomsten is door inwoners van de gemeente Emmen gevraagd naar de mogelijkheid van een zonnewand. Om naast zonne-energie op te wekken ook het geluid van de A37 te verminderen. Deze optie is meegenomen in de plannen.

Inpassingsplan

Om de zonneroute ruimtelijk mogelijk te maken voor de drie deelnemende gemeenten, had de provincie Drenthe een provinciaal inpassingsplan opgesteld en ter inzage gelegd. Hierin is ook de optie zonnewand opgenomen. Wethouder René van der Weide: ,,Wij kregen signalen dat omwonenden tegen een zonnewand waren. Om dit te toetsen hebben we een enquête hierover gehouden. We zijn blij met de respons op de enquête en dat een ruime meerderheid voorstander is van een zonneroute in een vlakke opstelling langs de snelweg. Omdat hieruit ook blijkt dat er onvoldoende draagvlak is voor een zonnewand, houden wij ons aan de toezegging ‘geen draagvlak, geen zonnewand’ en vragen we de provincie in de officiële zienwijze om de optie zonnewand uit het provinciaal inpassingsplan te halen.” 

Positief

In de zienswijze van de gemeente spreekt het college zich positief uit over de Drentse Zonneroute, de wijze waarop met inwoners hierover gecommuniceerd werd door de samenwerkende partijen en vraagt de gemeente aandacht voor goede inpassing van de zonneroute in het landschap en lokaal eigendom. ,,De samenwerking tussen onder andere Rijkswaterstaat, de gemeenten en de provincie Drenthe in dit project verloopt zeer goed. We gaan er vanuit dat de provincie onze zienswijze zwaar laat meewegen in de besluitvorming”, aldus wethouder Van der Weide.

Via De Zuidenvelder