Geen archeologische waarden, fietspad Strubben-Kniphorstbosch kon open

ANLOO – De gemeente Aa en Hunze gaat het betonnen fietspad in het Strubben-Kniphorstbosch bij Anloo afwerken en openstellen. 

Uit de voorlopige resultaten van het onderzoek van het ingenieursbureau blijkt dat er geen archeologische waarden zijn aangetroffen. Daarnaast zijn er geen bezwaren binnengekomen voor het verder afwerken van het pad. In verband met de veiligheid van fietsers en wandelaars werd hier zo snel mogelijk mee gestart. 

,,Als gemeente zijn we hier natuurlijk erg blij mee’’, zegt wethouder Henk Heijerman. ,,Wij hebben het materiaal van het schelpenpad veranderd in beton voor het comfort, de veiligheid en toegankelijkheid van de fietsers en omdat het duurzamer is. Wij zijn content met de uitkomst van het onderzoek en dat wij verder kunnen. Het pad zal goed opgaan in de omgeving waarmee het unieke karakter van het Strubben-Kniphorstbosch niet verloren gaat.’’

Geen bezwaren
Het besluit met bijbehorende stukken had van 16 september tot en met 28 oktober ter inzage gelegen op het gemeentehuis in Gieten. In deze periode zijn er geen bezwaren binnengekomen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland. Omdat er daarnaast geen archeologische waarden zijn aangetroffen gaat de gemeente verder met de werkzaamheden.