Geen windparken met grote windturbines in Midden-Groningen

MUNTENDAM – Nieuwe initiatieven voor windparken met grote turbines zijn niet mogelijk in Midden-Groningen. Dat verklaart het college van de gemeente Midden-Groningen.

Het gemeentebestuur hoopt daarmee de onrust onder inwoners weg te nemen en geeft een duidelijk signaal af aan ontwikkelaars van windparken.

Ruimte voor kleine windmolens

In de bestemmingsplannen, het provinciaal omgevingsplan en in de nota Wind op Land zijn geen gebieden in Midden-Groningen aangewezen voor windenergie. Voor kleine windmolens is in Midden-Groningen wel ruimte en daarvoor is al eerder beleid vastgesteld.

Geen grote windmolenparken

Het gemeentebestuur had berichten ontvangen van inwoners en raadsleden over een ontwikkelaar die plannen had om aan de Siepweg in Hellum-Schildwolde en aan de Oostwoltjerweg in Siddeburen een rij grote windmolens te plaatsen. Deze plannen worden echter niet gehonoreerd. Het staat ontwikkelaars en grondeigenaren vrij om contracten aan te gaan, maar de gemeente zal partijen erop wijzen dat dit geen zin had omdat plannen voor grote windmolenparken niet kunnen en zullen worden gehonoreerd.

Onrust is niet nodig

Wethouder Jaap Borg: ,,Wij zijn ervan op de hoogte dat meerdere ontwikkelaars proberen posities te verkrijgen voor de plaatsing van windturbines in onze gemeente. De concrete plannen kennen wij niet. De ontstane onrust bij omwonenden is niet nodig en wil ik dan ook graag met deze verklaring wegnemen. Een nieuw windmolenpark met grote windturbines is in onze gemeente absoluut niet mogelijk.”

Via De Koerier

Reizen Laos