Geld voor dierenweide, dorpshuis en muziekkoepel

EMMEN – De gemeente Emmen steekt ruim 40.000 euro in het opknappen van dierenweide De Wenke in Nieuw-Weerdinge, het uitbreiden van het  dorpshuis van Roswinkel en het renoveren van de muziekkoepel in Emmer-Ccmpascuum.

Het geld komt uit de Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken. Elk half jaar kunnen inwoners en organisaties uit de dorpen en wijken in de gemeente een subsidie uit de stimuleringsregeling aanvragen om de leefbaarheid in dorpen en wijken te verbeteren. Wethouder René van der Weide: ,,Een aantrekkelijke omgeving is belangrijk voor de leefbaarheid in dorpen en wijken. Met deze initiatieven uit Nieuw-Weerdinge, Roswinkel en Emmer-Compascuum kunnen we met een kleine bijdrage een groot verschil maken. Dat is waar we deze regeling voor in het leven hebben geroepen”. 

Dierenweide De Wenke vervult een grote sociale functie. Het is een ontmoetingsplek voor ouders en kinderen uit het dorp. Kinderen kunnen er spelen en knuffelen met dieren. De dierenweide werd gerund door een aantal vrijwilligers die het lopende onderhoud voor hun rekening nemen, maar na 40 jaar is er groter onderhoud en herstel nodig. Om de dierenweide zo goed mogelijk te onderhouden ontvangt Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge ruim 9300 euro.

Voor inwoners, maar ook voor vele verenigingen en organisaties vervult dorpshuis ’t Stadhoes een belangrijke rol in Roswinkel. Ruim drie jaar geleden is het dorpshuis al gemoderniseerd. Met succes, het gebouw werd intensiever gebruikt en er zijn nieuwe groepen en activiteiten in huis gehaald. Met de subsidie van 15.000 euro kon Stichting Dorpshuis Roswinkel het dorpshuis uitbreiden met een nieuwe multifunctionele ruimte waardoor het dorpshuis nog breder inzetbaar is. 

Stichting Kulturele Kommissie in Emmer-Compascuum ontvangt voor het renoveren van de muziekkoepel 16.500 euro. Met het opknappen van de muziekkoepel werd verpaupering voorkomen. Het dorp behoudt hiermee een mooi provinciaal monument. Naast bouwtechnisch onderhoud aan de koepel werd ook de muurschildering die in 2006 door een kunstenaar is aangebracht, vernieuwd. 

Via De Zuidenvelder