Gemeente buigt zich over herontwikkeling Stroomdal in Beilen

BEILEN – De gemeente Midden-Drenthe gaat zich buigen over de herontwikkeling van het gebied Stroomdal in Beilen herontwikkeld kon worden. Wat dit precies voor consequenties had, is nu nog onduidelijk. 

In 2023 start de bouw van een nieuw schoolgebouw aan ‘t Spiek in Beilen. In dit complex krijgen IKC G.A. de Ridder en CKC Beatrix onderdak. De nieuwbouw is voor de gemeente aanleiding om naar een betere invulling van het hele Stroomdal te kijken. 

Een eerste overleg hierover had onlangs plaatsgevonden met de instellingen die hier belangen hebben. Dit zijn de schoolbesturen van Kits Primair en CKC Drenthe, woningbouwcoöperatie Woonservice en Stichting Dierenweide Stroomdal. Er gesproken over hoe de nieuwe school en alle andere functies ‘beter op elkaar kunnen aansluiten’. Ook is volgens de gemeente nagedacht over ‘meer ruimte voor groen en onderlinge verbinding’.

De komende periode werd gebruikt om alle wensen en ideeën over de herontwikkeling van het gebied te inventariseren. Dit werd uitgewerkt tot een toekomstvisie en daarover wil de gemeente vervolgens in gesprek met omwonenden. 

Wethouder Dennis Bouwman: ,,We vinden het belangrijk om alle belanghebbenden hierbij te betrekken. De verschillende partners in het gebied, hun achterbannen én de omwonenden. Zo willen we komen tot een breed gedragen plan voor het gebied.”

Wethouder Erjen Derks: ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat er in de loop van 2022 een plan ligt, waarin de scholen en alle andere functies een goede plek krijgen en dat daarmee het hele gebied mooier werd.”

Via De Veldenkrant