Gemeente Emmen verhoogt tarief OZB niet

EMMEN – De financiële situatie van de gemeente Emmen verbetert. Dat had onder meer tot gevolg dat volgend jaar het tarief voor de onroerendezaakbelasting niet zal worden verhoogd.

Door eerder stevig ingrijpen en voorzichtiger begroten, had de gemeente Emmen in 2022 weer ruimte voor nieuwe investeringen. Men wil onder meer blijven investeren in de lokale arbeidsmarkt. Daarnaast is er extra geld voor groenonderhoud en achterstallig onderhoud van wegen. Ook komt er extra geld voor de vernieuwing van het centrum van Emmer-Compascuum en cultuur en zorg. Er komen meer Boa’s en het college wil de woningbouw versnellen. Verder werd er vijf miljoen euro in een investeringsfonds gestopt. De gemeente houdt bovendien een extra financiële buffer aan voor de komende jaren. 

In de afgelopen jaren is de gemeente behoedzamer gaan begroten: mogelijke nadelen worden alvast ingeboekt en voordelen pas meegenomen als ze echt zeker zijn. ,,We hebben jarenlang moeten snijden in de budgetten. Naar deze situatie willen we niet meer terug. Daarom blijven we voorzichtig omgaan met onze financiën”, aldus wethouder Jisse Otter van Financiën. 

In het voorjaar liet de financiële tussenstand al een positief vooruitzicht van een miljoen euro in de begroting zien. Daarnaast krijgt de gemeente voor 2022 aanvullend geld voor jeugdhulp van het Rijk en werpt het jeugdzorgbeleid zijn vruchten af, waardoor de tekorten voor jeugdhulp lager uitvallen. Het college stelt de gemeenteraad voor geld achter de hand te houden voor onder andere de invoering van de Omgevingswet en voor maatregelen voor energiebesparing en duurzaamheid. De kosten hiervan zijn op dit moment nog niet exact bekend. 

Begin november werd de begroting 2022 besproken in de gemeenteraad. 

Via De Zuidenvelder