Gemeente Veendam wil zicht op aantal schademeldingen

VEENDAM – Om de belangen van de inwoners zo goed mogelijk te behartigen, wil de gemeente Veendam een goed beeld hebben van het aantal en type schademeldingen. Deze week had burgemeester Berry Link kennis gemaakt met onder anderen de voorzitters van het Instituut Mijnbouw Groningen (IMG), Bas Kortmann, en de Landelijke Commissie Mijnbouwschade (LCM), Rian Vogels.

De Landelijke Commissie Mijnbouwschade is een adviserend orgaan voor allerlei soorten mijnbouw (gas en olievelden, zoutwinning, steenkool en dergelijke) en is het landelijke loket voor mijnbouwschade. Ze helpen schade door mijnbouw vergoed te krijgen, zodat inwoners dit niet zelf bij de mijnbouwbedrijven hoeven te melden. Het IMG is een onafhankelijk bestuursorgaan dat alle schade veroorzaakt door bevingen, bodemdaling- en stijging afhandelt door gaswinning in het Groningenveld.

Stapeling

Burgemeester Berry Link: ,,In Veendam is er sprake van gas- en zoutwinning, waarbij de stapeling hiervan een rol kon spelen. Inwoners van de gemeente Veendam die vermoeden schade te hebben aan de woning door mijnbouwactiviteiten kunnen dit ook melden bij het IMG. Om de belangen van de inwoners  zo goed mogelijk te behartigen, willen wij een goed beeld hebben van het aantal en type schademeldingen. Daarom is het ook mogelijk om schademelding bij de gemeente te registreren. De gemeente registreert de meldingen, maar is geen partij in de afhandeling. Doe dus ook altijd een melding bij het IMG via www.schadedoormijnbouw.nl.”

Schademelding registreren bij de gemeente Veendam kon via de website van de gemeente.

Via De Koerier