‘Goed gesprek’ Smildegers met gemeente

SMILDE – Bewonersplatform Smilde had met burgemeester Mieke Damsma en wethouder Dennis Bouwman gesproken over de toekomst van het dorp. Volgens de dorpsvertegenwoordiging was sprake van ‘een goed gesprek’.

Aanleiding voor de bespreking is de nieuwe Dorpsvisie voor Smilde, waarin is opgeschreven hoe Smilde in de toekomst nog mooier en beter kon worden gemaakt. Met het oog hierop werd een aantal zorgpunten onder de aandacht gebracht. Zo is er sprake van overlast in sommige straten, is het onderhoud van trottoirs en wegen niet overal op orde en is de Suermondsweg volgens de bewoners onveilig. 

Verder werd gesproken over de toekomst van de gemeentewinkel in het dorp. Burgemeester Damsma had bevestigd dat er op dit moment geen plannen zijn om dit vestigingspunt te laten verdwijnen. Dit is belangrijk voor de Smildegers, die hebben laten weten deze dienstverlening van de gemeente in het dorp zeer op prijs te stellen.

Ook het belang van een dorpshuis werd door de gemeente onderkend. Dit werd meegenomen bij de verdere ontwikkeling van de dorpsvisie. Het dorpshuis, dat nu nog een tijdelijk karakter had, is een belangrijke ontmoetingsplaats voor het dorp. Er zijn tal van voorzieningen ondergebracht, zoals dagbesteding, het spreekuur van de sociaal raadsvrouw, servicepunt gemeente en de inbrengwinkel.

Damsma en Bouwman hebben toegezegd dat de besproken wensen nader worden bekeken. Het bewonersplatform had verklaard waar mogelijk mee te willen helpen, samen met de inwoners van Smilde. Iedereen is het er over eens dat Smilde moet beschikken over voldoende basisvoorzieningen en dat het dorp schoon, veilig en goed onderhouden moet zijn. 

Wie nog andere aandachtspunten voor de toekomst van Smilde had, kon deze mailen naar info@bewonersplatformsmilde.nl.

Via De Veldenkrant

Reizen Laos