Groen licht voor tijdelijke verhuizing bibliotheek Eelde


EELDE – De gemeenteraad van Tynaarlo is vorige week akkoord gegaan met de tijdelijke huisvesting van de bibliotheek in Eelde in de voormalige Centrumschool aan de Schoollaan.

De bibliotheek is nu nog gevestigd in ’t Punthoes aan de Wolfhorn, maar moet nog dit jaar verhuizen. Het was de bedoeling dat de bieb ondergebracht zou worden in Ons Dorpshuis aan de Bähler Boermalaan, als onderdeel van de ontwikkeling van een zogenaamd Cultuurhuis in Eelde-Paterswolde. Dat plan is nu eerst van de baan. De gemeente Tynaarlo is op zoek gegaan naar een tijdelijk onderkomen voor de bibliotheek, en denkt die gevonden te hebben in het voormalige gebouw van de Centrumschool aan de Schoollaan. Volgens het college van B en W is dit gebouw met relatief beperkte aanpassingen geschikt te maken voor de huisvesting van de bibliotheek. De kosten hiervoor worden geraamd op 130.000 euro.

De gemeenteraad van Tynaarlo ging vorige week schoorvoetend akkoord met het beschikbaar stellen van dit krediet voor de tijdelijke verhuizing van de bibliotheek. Verschillende partijen spraken hun verbazing uit over het feit dat er al bijna drie jaar werd gesproken over het Cultuurhuis in Eelde-Paterswolde, maar dat er nog steeds geen oplossing is gevonden voor de bibliotheek. Volgens wethouder Hans de Graaf kon het concept van het Cultuurhuis wel voorzichtig vorm krijgen als de bibliotheek neerstrijkt in het nu nog leegstondende Centrumschoolgebouw, omdat muziekvereniging Nieuw Leven en historische vereniging Ol Eel binnen afzienbare termijn hun intrek zullen nemen in het naastgelegen gebouw De Notenkraker.

De VVD-fractie stemde vorige week tegen het collegevoorstel voor de tijdelijke verhuizing van de bibliotheek naar de Schoollaan. Raadslid Edwin Hageman spreekt van een ‘ad-hoc-oplossing’.

Reizen Laos