GroenLinks: plantsoenen in Muntendam ondermaats

MUNTENDAM – Het onderhoud van de plantsoenen in Muntendam laat sterk te wensen over. Dat vindt de fractie van GroenLinks in Midden-Groningen. Het college geeft die partij gelijk.

,,In een ingekomen brief van een inwoner uit Muntendam werd een verontrustend beeld geschetst over het onderhoud van de plantsoenen. Nadat wij zelf het groenonderhoud in Muntendam bekeken hebben, kunnen wij alleen maar constateren dat een groot deel van het groen en plantsoenen zeer slecht tot zelfs niet is onderhouden”, zegt Albert Bosscher namens GroenLinks.

Bezuinigingen 

Ook het college vindt dat het onderhoud van de plantsoenen ondermaats is. Mede door de bezuinigingen is er namelijk sprake van een verschil in netheidsniveau. ,,Om die reden zal binnen het gehele areaal van Midden-Groningen niet overal hetzelfde netheidsbeeld gezien en ervaren worden waardoor sommige beplantingsvakken een lager netheidsniveau uitstralen”, erkent het college. ,,Daarbij kon een groeizame zomer met relatief veel regenval en hoge temperaturen de onkruiddruk extra doen toenemen.”

Omdat het college ook ziet dat de bezuinigingen gevolgen hebben voor de netheid in de wijken, zal een extern adviesbureau nog eens kritisch kijken naar het benodigd onderhoudsbudget.

Via De Koerier

Reizen Laos