Hulp voor Drentse sportclub bij verduurzaming accommodaties

EMMEN – De provincie had een kleine vier ton beschikbaar gesteld voor hulp aan Drentse sportverenigingen die hun accommodatie willen verduurzamen.

Met dit geld kon SportDrenthe 155 buitensportverenigingen de komende drie jaar adviseren en begeleiden bij het verduurzamen van hun accommodaties. SportDrenthe wil graag de komende jaren vervolgstappen zetten met het project Drenthe Sport Duurzaam: op weg naar klimaatneutraal. De ambitie is om tot en met juni 2024 bij 80 sportverenigingen energiescans uit te laten voeren, ten minste 65 sportverenigingen te activeren om te investeren in verduurzaming en 10 sportverenigingen actief te begeleiden naar een energieneutrale accommodatie. Daarnaast werd een speciale toolkit ontwikkeld met een stappenplan, zodat besturen van buitensportverenigingen beter weten wanneer welke acties ondernomen moeten bij verduurzaming van hun accommodaties.
SportDrenthe voerde van 2017 tot en met 2020 samen met het Drents Energieloket en de Natuur en Milieufederatie Drenthe de opdracht uit om buitensportverenigingen te activeren om hun energielasten omlaag te brengen. Deze samenwerking leidde tot mooie resultaten. Zo zijn er 130 energiescans en 102 begeleidingstrajecten uitgevoerd. 80 procent van de Drentse sportverenigingen die een energiescan hebben laten uitvoeren, namen daarna energiebesparende maatregelen. Gemiddeld realiseerden zij daarmee een besparing van 27 procent op het aardgasgebruik en bijna 60 procent op elektra. Ongeveer 55 procent van de maatregelen is uitgevoerd door Drentse bedrijven. Ook voerden leden van de verenigingen veel werkzaamheden zelf uit.

Via De Zuidenvelder

Reizen Laos