Hutkerk in Emmen sluit de deuren

EMMEN – De Hutkerk aan de Prinsenlaan in Emmen sluit binnenkort de deuren. Het ledental van de kerkgemeenschap is sterk teruggelopen en daardoor is het financieel niet langer verantwoord het beeldbepalende gebouw aan te houden.

De Hutkerk werd in 1960 gebouwd in opdracht van de Doopsgezinde Gemeente Emmen. De inwijding in 1961 markeerde destijds de jarenlange naoorlogse groei van doopsgezinde kring in Emmen. 

Omdat remonstranten en vrijzinnig denkenden zich ook in het kerkgebouw thuis voelden, werd in 1971 de naam veranderd in Hutgemeenschap. De benaming ‘hut’ verwijst naar een plaats van samenkomst en ontmoeting. Ook het uiterlijk van het kerkgebouw, een creatie van gemeentearchitect Yme Dijkstra, speelde hierbij een rol.

Door vergrijzing, vertrek naar elders en onvoldoende nieuwe aanwas is het ledental inmiddels sterk teruggelopen. Tijdens een recente ledenvergadering moest daarom worden besloten tot verkoop van het gebouw. Inmiddels is er een nieuwe eigenaar. Er is nog geen duidelijkheid over de nieuwe bestemming.

Via De Zuidenvelder