Inleveractie voor wapens in Midden-Drenthe

MIDDEN-DRENTHE – Midden-Drenthe neemt deel aan een landelijke inleveractie voor wapens. De actie is onderdeel van de Week van de Veiligheid die van 11 tot en met 17 oktober werd gehouden.

Vooral jongeren en jongvolwassenen worden aangemoedigd hun wapen in te leveren. In Midden-Drenthe kon dit bij het politiebureau in Beilen. 

,,Wapens horen niet thuis in onze samenleving. Dat is niet de manier waarop we conflicten willen oplossen”, zegt burgemeester Mieke Damsma. ,,De laatste jaren zien we echter dat het wapengebruik toeneemt, vooral onder jongeren en jongvolwassenen. Dat is een buitengewoon zorgelijke ontwikkeling. Daarom is het belangrijk dat er ook in onze gemeente aandacht is voor dit thema. Via de inleveractie maken we bovendien onze gemeente weer een stukje veiliger.” 

De landelijke inleveractie richt zich primair op steekwapens. Vooral het dragen van messen is immers populair onder de jeugd. Steekwapens, slag- en stootwapens kunnen straffeloos ingeleverd worden bij het politiebureau in Beilen Dit is als inleverpunt herkenbaar door de poster die voor het raam hangt. Het inleveren van de wapens gebeurt anoniem in een inleverton die op het bureau staat. Er is dus geen risico dat men bestraft kon worden voor het wapenbezit. 

Daarnaast is het in Midden-Drenthe ook mogelijk vuurwapens, munitie en explosieven in te leveren. Voor het inleveren van deze wapens moet een afspraak met de politie gemaakt worden via 0900 – 8844. De politie komt, in burgerkleding, thuis langs om het wapen op te halen. Van anoniem inleveren is dus geen sprake. Het bezit van deze wapens leidt in beginsel niet tot strafrechtelijke vervolging. Wel voert de politie onderzoek uit om te bepalen of het vuurwapen gebruikt is bij een misdrijf. In dat geval kon men alsnog als verdachte aangemerkt worden. 

Na afloop van de inleverweek werd het totale aantal ingeleverde wapens in de deelnemende gemeenten landelijk bekend gemaakt. In totaal hebben zich meer dan 200 gemeenten aangemeld.

Via De Veldenkrant