Interactieve online presentatie over klimaatadaptatie

René Notenbomer bij een circulaire groene muur.

René Notenbomer bij een circulaire groene muur.

REGIO – Net als voorgaande jaren organiseert Energie Coöperatie Drentse Aa na haar algemene ledenvergadering een lezing die voor iedereen toegankelijk is. Ook niet-leden die geïnteresseerd zijn in klimaatadaptatie kunnen op dinsdag 18 mei deelnemen aan de interactieve online presentatie van René Notenbomer.

Klimaatadaptatie is het aanpassen van de omgeving aan de klimaatverandering. Dit is nodig, omdat de verandering van het klimaat voor een aantal problemen zorgt in de huidige samenleving. Harde regenbuien zorgen voor overstromingen, bebouwde omgevingen houden warmte vast (hittestress) en hittegolven zorgen voor uitdroging van de natuur. Om in de toekomst erger te voorkomen, is het belangrijk dat er maatregelen genomen worden. Bij klimaatadaptatie werd aandacht besteed aan vier onderwerpen: wateroverlast, hoogwaterbescherming, droogte en hittestress.

In de interactieve online presentatie gaat het vooral over wat mensen zelf kunnen doen om hun eigen (leef)klimaat en dat van anderen te verbeteren. De nadruk ligt op praktische tips voor met name de vergroening van de eigen omgeving. Nu de aarde sneller opwarmt dan berekend, zullen we meer overlast ervaren van met name hitte. Zelfs zonnepanelen hebben hier last van.

Met kleine praktische ingrepen kon men snel aan de slag. Voorbeelden van klimaatadaptatie zijn onder andere geveltuinen, het ontstenen van de tuin en het creëren van natuurlijke schaduwhoekjes, groene daken, moestuin(bakken), de regenwaterpijp aansluiten op een regenton en bloemen en planten die goed zijn voor de biodiversiteit. Tijdens de presentatie maakt Notenbomer gebruik van veel foto’s en praktijkvoorbeelden waarover de deelnemers kunnen discussiëren.

René Notenbomer zal ook iets vertellen over de pilotfase van Save Lodge, een project waaraan onder andere ook TerraNext uit Eelde meewerkt. In het project werd circulariteit gecombineerd met klimaatadaptief bouwen. De eerste circulaire groene muur is onlangs gerealiseerd in Almere. Binnenkort volgen twee muren op het Suikerterrein in Groningen.

Notenbomer had ruim twintig jaar ervaring met organisaties in transitie. Hij volgde zijn hart en is van digitalisering overgestapt naar duurzaamheid. Zijn speerpunt is: gebruik circulariteit, klimaatadaptatie en de energietransitie om de lokale economie te versterken. Hij brengt duurzaamheid dichtbij, vertaalt theorie en beleid naar praktische toepassingen en maakt het daarmee tastbaar voor iedereen. Hij ziet het als zijn missie om met veel enthousiasme en praktisch denken verduurzaming aan te jagen.

De lezing begint op dinsdag 18 mei om 20.00 uur. Aanmelden kon via samendoen@ecdrentseaa.nl. Na aanmelding krijgt men meer informatie over hoe de lezing te volgen is.

Reizen Laos