Inwoners Emmen kunnen luiers in speciale containers kwijt

EMMEN – Inwoners van de gemeente Emmen kunnen met ingang van 1 januari luiers in speciale bovengrondse containers gooien. Dat zorgt voor minder afval in de grijze container en dus een lagere diftar-rekening.

Wethouder René van der Weide snapt dat mensen met kleine kinderen zich zorgen maken over de invoering van diftar: ,,Met kinderen in de luiers is de grijze container sneller vol en moet je die vaker aan de weg zetten. Gelukkig zijn in Nederland goede voorbeelden voor het apart inzamelen van luiers waar we dankbaar gebruik van maken. Door apart inzamelen van luiers worden gezinnen met jonge kinderen niet onnodig op kosten gejaagd.” 

Om het inzamelen van afval goed en betaalbaar te houden, moeten inwoners van de gemeente Emmen hun afval beter scheiden. Diftar, het betalen per keer dat de grijze container werd geleegd, is een manier om goed scheiden te belonen. Per 1 januari bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast tarief en een variabel tarief voor iedere keer dat iemand zijn grijze container aan de weg zet. Bij hoogbouw is dat iedere keer dat iemand zijn afvalzak met restafval in de ondergrondse container gooit. 

Per jaar gooit de gemiddelde inwoner zo’n 10 kilo aan luierafval weg. Deze hoeveelheid werd nu nog in het restafval (grijze container) aangeboden. Dit is ongeveer 5 tot 8 procent van het totaal. Dat betekent voor gezinnen met kleine kinderen dat hun grijze container sneller vol is, waardoor ze meer betalen aan het variabele tarief. 

De inzameling van luiers is niet bedoeld voor onvermijdbaar medisch afval, zoals stoma-, incontinentie- en dialysemateriaal. Hier kon men vrijstelling op de afvalstoffenheffing voor aanvragen. 

De bedoeling is om op 30 plekken in de gemeente een luiercontainer te plaatsen. Door de wereldwijde grondstoffencrisis is er een tekort aan staal, waardoor de containers niet op tijd worden geleverd. Area plaatst daarom eerst 10 containers. Naar verwachting zijn eind maart alle 30 luiercontainers geplaatst. 

Alle containers krijgen een toegangscontrole om te voorkomen dat er ook ander afval in luiercontainers werd gegooid. Ouders met kinderen in de luiers kunnen zich aanmelden bij de gemeente Emmen voor deze gratis mogelijkheid. Vervolgens werd hun bestondende milieupas aangepast. Nu kon men met deze pas grof afval naar de milieustraat van Area brengen. Na de aanpassing kunnen ze met deze pas ook op alle locaties de speciale luiercontainer openen. 

Op dit moment is het nog niet mogelijk in Noord-Nederland om luiers te recyclen. Er loopt wel een onderzoek om dit hier te kunnen realiseren. Afvalverwerkers hebben de afgelopen jaren geëxperimenteerd met het recyclen van luiers tot grondstoffen voor nieuwe producten. Zodra er mogelijkheden zijn, kon de gemeente de ingezamelde luiers duurzaam laten verwerken. Door nu al wel te beginnen met aparte inzameling van luiers, is de gemeente Emmen klaar voor de toekomst. ,,Maar een belangrijker voordeel is dat gezinnen meteen kunnen profiteren van een kostenbesparing’’, aldus Van der Weide.

Via De Zuidenvelder