Kerk Noordlaren werd overgedragen aan Stichting Oude Groninger Kerken

De Bartholomeuskerk in Noordlaren. (foto Duncan Wijting)

De Bartholomeuskerk in Noordlaren. (foto Duncan Wijting)

NOORDLAREN – Protestantse Gemeente Noordlaren-Glimmen draagt de Bartholomeuskerk in Noordlaren aanstondende donderdag over aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). De monumentale kerk is door de protestantse gemeente en haar rechtsvoorgangers zorgvuldig beheerdStichting Oude Groninger Kerken zal zorgdragen voor het in goede staat houden van de kerk, zodat deze behouden blijft voor de toekomst. De protestantse gemeente gaat de kerk huren, waardoor in het huidige gebruik niets verandert.

Waarschijnlijk stond er in de 12e eeuw al een houten kapel in Noordlaren. Deze werd opgevolgd door een stenen gebouw, gewijd aan de apostel Bartholomeus. De kerk is geheel in baksteen opgetrokken. Dat is opmerkelijk omdat voor de meeste Groninger kerken in deze periode tufsteen werd gebruikt. Deze kerk is in drie fases gebouwd: omstreeks het einde van de 12e eeuw is het koor gebouwd, gevolgd door het onderste deel van de toren (vroeg 13e eeuw) en uiteindelijk het schip.

Het witgeschilderde interieur werd geaccentueerd door de blauw geschilderde houten balkenzoldering, de vloer van de rode Bremer zandstenen tegels en het bruin van banken en konsel. Van de drie romaanse vensters in het koor is alleen het venster aan de noordkont intact gebleven en eind 20e eeuw voorzien van gebrandschilderd glas, de schutspatroon Bartholomeus voorstellend. Tijdens de restauratie in de jaren zeventig van de vorige eeuw werden resten van een schildering boven de triomfboog ontdekt, vermoedelijk Christus en de twaalf apostelen voorstellende.

In 1876 verving de firma Van Oeckelen het oude Lohmanorgel uit 1820 door een orgel op een balustrade over de gehele breedte van de kerkDe orgelkast had fraai gesneden vleugelstukken en werd bekroond door engelen met bazuinen en siervazen. 

De kerk had een belangrijke positie in de omgeving. Het was een kerk waar priesters gewijd werden, maar waar ook trouw, doop en rouw plaatsvonden.