Meldpunten Discriminatie: veel corona-gerelateerde meldingen

REGIO – Corona had een stempel gedrukt op de discriminatiemeldingen in 2020. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2020 Noord-Nederland, die de drie noordelijke antidiscriminatievoorzieningen en Politie Noord-Nederland vandaag presenteren.

Een groot deel van de discriminatiemeldingen bestond in 2020 uit corona-gerelateerde meldingen. Meldingen hadden betrekking op de overheidsmaatregelen, zoals het dragen van een mondkapje. Mensen ervoeren uitsluiting, omdat zij (veelal) om medische redenen geen mondkapje konden dragen en dan geen toegang kregen tot winkels of openbare locaties. Daarnaast werden veel mensen van Aziatische afkomst, met name begin 2020, geconfronteerd met discriminerende opmerkingen.

Naast corona-gerelateerde meldingen zagen de meldpunten afgelopen jaar een stijging van het aantal meldingen op grond van afkomst en huidskleur. Elk jaar blijkt deze discriminatiegrond het vaakst gemeld te worden. Racisme is een veel besproken onderwerp in het publiek debat. Black Lives Matter genereerde veel media-aandacht en zorgde voor een groeiend besef dat racisme impact had. Zo had institutioneel racisme veel aandacht gekregen en werd het steeds breder erkend. Melders geven aan dat BLM een reden is om nu wel melding te maken, waar men dat voorheen niet deed uit angst of schaamte.

Naast meldingen op grond van afkomst/huidskleur zagen de meldpunten veel arbeidsgerelateerde meldingen, al waren dit er minder dan het jaar ervoor. De oorzaak is vermoedelijk het aantal thuiswerkende mensen door het coronavirus, waardoor contact – en zo ook pesterijen – vaker uitbleven. Tenslotte zien de meldpunten dat sinds het VN-verdrag Handicap in 2016 in werking is getreden, mensen steeds vaker aangeven ongelijk behandeld te worden op grond van een handicap of chronische ziekte. Het aantal meldingen op deze grond groeit sinds 2016 jaarlijks.

Reizen Laos