‘Midden-Groningen moet beter naar mening inwoners luisteren’

MUNTENDAM – De gemeente Midden-Groninge moet beter naar de mening van de inwoners luisteren. Dat is een van de uitkomsten van een onderzoek naar het functioneren van de gemeente.

Dit voorjaar vroeg de gemeente Midden-Groningen de mening van haar inwoners over de samenwerking met de gemeente. De gemeente wil de komende jaren nog meer ruimte maken voor initiatieven en ideeën van inwoners en wilde graag weten of en hoe dit aansluit bij wat inwoners van de gemeente zelf willen beslissen.

Online vragenlijst

In een online vragenlijst konden inwoners hun mening geven over onder andere de samenwerking met de gemeente, de communicatie en de ruimte voor inwoners om mee te denken in belangrijke besluiten. Ook zijn er vragen gesteld over wat de inwoners zelf willen bijdragen op het gebied van initiatieven. In totaal hebben 351 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld. Zij vertegenwoordigen uiteraard niet de mening van alle inwoners, maar het is volgens de gemeente voldoende om een goed beeld te geven van wat er onder de inwoners van Midden-Groningen leeft. ,,Met hun reacties geven de inwoners ons een signaal over ons werk als gemeentebestuur en met dat resultaat gaan we vanzelfsprekend aan de slag”, zegt burgemeester Adriaan Hoogendoorn.

Opener en transparanter

,,Het belangrijkste signaal dat de inwoners ons geven, is dat we opener en transparanter moeten zijn over wat we als gemeente doen en waarom we dat doen. Hierbij moeten we beter naar de mening van de inwoners luisteren. Vooral meer ruimte en hulp van de gemeente voor inwoners met initiatieven voor hun eigen buurt, wijk of dorp werd heel belangrijk gevonden. Ook kon de samenwerking tussen ambtenaren, raad, college én de inwoners van Midden-Groningen nog verbeterd worden”, aldus Adriaan Hoogendoorn. ,,We hebben bijvoorbeeld gebiedsregisseurs en dorpswethouders, maar de inwoners kunnen nog beter geïnformeerd worden over wat zij voor hen kunnen betekenen.” 

Verbeteragenda

,,We gaan nu kijken hoe we de aanbevelingen uit het rapport gaan oppakken. De raad zal samen met het college een verbeteragenda met vijf punten opstellen. Het hele traject is begeleid door een groep bestondende uit drie inwoners, drie raadsleden, een collegelid en twee ambtenaren. Zij zullen als klankbordgroep de uitvoering van de verbeteragenda nauwlettend volgen”, zegt Adriaan Hoogendoorn. ,,We blijven onze inwoners natuurlijk informeren over het vervolg.”

Via De Koerier

Reizen Laos