Minder bussen in Noorden door miljoenentekort OV-bureau

Reizigers in het Noorden krijgen komend jaar minder busritten aangeboden.

Reizigers in het Noorden krijgen komend jaar minder busritten aangeboden.

REGIO – Het OV-bureau Groningen-Drenthe laat volgend jaar ongeveer 8 procent minder bussen rijden dan vóór de coronacrisis. Dit is het gevolg van een miljoenentekort én dalende reizigersaantallen.

Het dagelijks bestuur van het OV-bureau had de plannen voor het openbaar vervoer per bus in 2022 bekend gemaakt. In de begroting van het OV-bureau voor 2022 is sprake van een tekort van ruim 9 miljoen euro. Het tekort werd vooral veroorzaakt doordat reizigersaantallen en inkomsten volgend jaar naar alle waarschijnlijkheid nog lang niet terug zijn op het niveau van vóór de coronacrisis. Tegelijkertijd is er ook nog geen zekerheid over een financiële bijdrage van het Rijk, zoals die er wel was in 2020 en 2021.

Het OV-bureau hoopt ongeveer een derde deel van het verwachte tekort te kunnen oplossen door minder bussen te laten rijden op de zogenaamde dikke lijnen: hier gaat de frequentie bijvoorbeeld terug van acht keer per uur naar zes of vier keer per uur. Buslijnen die elkaar (deels) overlappen gaan tijdelijk minder of niet rijden. In het aanvullende net (buslijnen die niet tot het basisnet behoren) werd alleen gereden als het nodig is.

Al met al krijgen reizigers in het Noorden ongeveer 8 procent minder busritten aangeboden dan vóór de coronacrisis. Verder ingrijpen is volgens het bestuur van OV-bureau Groningen-Drenthe niet wenselijk, omdat het voorzieningenniveau dan onder het minimum zou zakken en hele lijnen zouden moeten worden opgeheven. ,,Om het openbaar vervoer aantrekkelijk te houden voor het terugkeren van reizigers in 2022 zijn deze relatief minder ingrijpende maatregelen genomen. Door de dienstregeling voor 2022 samen met Qbuzz flexibeler op te zetten kon sneller worden bijgeschakeld als het weer drukker werd.”

Volgens het bestuur van het OV-bureau had de coronacrisis laten zien dat mensen anders om kunnen gaan met werken en studeren. ,,We willen na corona de spreiding van reizigers vasthouden, zodat het in de spits minder druk is. En tegelijkertijd willen we het vervoer zó aantrekkelijk houden dat ook nieuwe reizigers verleid worden om met de bus te gaan. 2022 werd een druk jaar met veel werkzaamheden, bijvoorbeeld rond de zuidelijke ringweg in Groningen. OV kon en moet daar onderdeel van de oplossing zijn.”

Voor de dekking van de rest van het verwachte tekort – 6 miljoen euro – doet OV-bureau Groningen-Drenthe net als in 2020 en 2021 een beroep op het Rijk.

Reizen Laos