Muziekmeester Odd Fellows stopt

VEENDAM – De Sems Loge No. 59 van de Odd Fellows in Veendam had dinsdagavond afscheid genomen van Piet Scholten als muziekmeester. Sinds 1994 had Scholten de zittingen van de loge opgeluisterd met muziek.

De Odd Fellows is een organisatie waar een ieder lid van kon worden ongeacht zijn of haar achtergrond. Met begrippen als vriendschap, liefde en waarheid proberen zij een steentje bij te dragen aan een betere wereld. Zij komen elke veertien dagen bij elkaar in een zitting die verloopt volgens een vast schema, wat zij een rituaal noemen. Naast de meer zakelijke aangelegenheden houdt een van de leden een inleiding over een onderwerp dat hem of haar ter harte gaat.

De klassieke muziek die Scholten op deze avonden liet horen, werd door hem altijd met zorg uitgekozen. Hij had menig lid van de loge de liefde voor klassieke muziek ongewild bijgebracht.
Na 27 jaar ontving hij een oorkonde en een VIP-kaart voor een klassiek concert.

Via De Koerier