Natuurorganisaties doen oproep aan waterschap Hunze & Aa’s

VEENDAM – De natuur- en milieuorganisaties in de provincies Groningen en Drenthe hebben waterschap Hunze & Aa’s opgeroepen veel meer werk te maken van het vasthouden van water.

Veel natuur, maar ook de landbouw, had de afgelopen jaren last van droogteschade door gebrek aan neerslag. Beregeningsinstallaties draaiden overuren.

‘Bomen krijgen het extra moeilijk’ 

Boswachter Jacob de Bruin van Natuurmonumenten benadrukt hoe belangrijk het is om voldoende water vast te houden in natte perioden. ,,Juist grondwater dat tientallen jaren onderweg is door de bodem is door zijn unieke samenstelling erg belangrijk voor de natuur. Als die natuurlijke aanvoer stagneert, zien we dat bomen en bijzondere planten het door verzuring en verdroging extra moeilijk krijgen. Het is echt belangrijk dat we de neerslag die valt beter vasthouden en ons grondwater niet verspillen.”

Veel beter inspelen op droge zomers 

De natuurorganisaties zijn van mening dat het waterschap veel beter moet inspelen op droge zomers en meer inspanningen moet doen om water vast te houden. Dit zou kunnen door het instellen van een hoger winterpeil of het eerder in het voorjaar om te schakelen van winter- naar zomerpeil. Daardoor kon de grondwatervoorraad worden aangevuld zodat een neerslag tekort in de zomer tot minder schade lijdt.
In de brief aan het waterschap is voorgesteld de komende drie jaar pilots uit te voeren waarin geëxperimenteerd gaat worden met maatregelen gericht op het beter vasthouden van water.

De brief is door Het Groninger Landschap, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Natuur- en Milieufederaties in Groningen en Drenthe.   

Via De Koerier

Reizen Laos