Natuurorganisaties vragen aandacht voor b(l)oeiende bermen in Drenthe

Het grasklokje is in Drenthe vrij zeldzaam geworden.

Het grasklokje is in Drenthe vrij zeldzaam geworden.

REGIO – Steeds meer bermen in Drenthe worden ecologisch beheerd. Zo ontstonden b(l)oeiende bermen die een goede leefomgeving vormen voor mooie bermplanten, vlinders en andere insecten. Door goed herkenbare bermplanten en diersoorten onder de aandacht te brengen, vragen Drentse natuurorganisaties deze zomer aandacht voor deze b(l)oeiende bermen. In juli staat het grasklokje centraal.

Bermen met grasklokje zijn inmiddels vrij zeldzaam in Drenthe. De kons om het grasklokje te vinden, is het grootst op de Hondsrug, in de omgeving van Norg en rond de Havelterberg. De sierlijke plant is te herkennen aan de blauwe, klokvormige bloemen. Het klokje begint in de zomer te bloeien en gaat daarmee door tot diep in de herfst.

Bermen waarin het grasklokje staat, zijn vaak bloemrijk. Deze bloemen geven niet alleen kleur aan de berm, ze zijn ook essentieel als nectarbron voor insecten. Vooral in ecologisch beheerde bermen komt het grasklokje nog voor.

Eind 2018 spraken de provincie, gemeenten en waterschappen in Drenthe af om via ecologisch beheer bloeiende en soortenrijke bermen en oevers te gaan realiseren. Ecologisch beheer houdt in dat overheden bermen gefaseerd maaien, het maaisel een paar dagen laten liggen en daarna afvoeren. Zo verschraalt de bodem en komen er steeds meer bloeiende bermplanten. Het ongemaaide gedeelte biedt dekking, voedsel en voortplantingshabitat voor vlinders, bijen en andere dieren en geeft kruiden de kons om langer te bloeien en zaad te zetten.

Bewoners- en vrijwilligersgroepen dragen in toenemende mate bij aan het ecologische beheer van bermen in Drenthe. Bermen worden geadopteerd, ingezaaid en soms ook gemaaid door lokale initiatiefgroepen in samenspraak met de grondeigenaar. Het project Bermscouts van FLORON, Landschapsbeheer Drenthe, de Natuur en Milieufederatie Drenthe, Werkgroep Florakartering Drenthe en de Vlinderwerkgroep Drenthe biedt Drentse bewoners- en vrijwilligersgroepen de kons om kennis op te doen over bermplanten en de monitoring van bermen. Ook is er aandacht voor het herkennen en tellen van insecten in de berm, waaronder dagvlinders. Het project Bermscouts werd gefinancierd door de provincie Drenthe.

Reizen Laos