Nedmag op afstand bij afhandeling schade door zoutwinning

VEENDAM – Woningeigenaren en kleine bedrijven die mogelijk schade hebben door bodemdaling als gevolg van zoutwinning, kunnen zich vanaf 1 november melden bij de onafhankelijke Commissie Mijnbouwschade. Het Veendammer zoutwinningsbedrijf Nedmag staat vanaf dat moment volledig op afstand.

Op dit moment kon men schade als mogelijk gevolg van zoutwinning melden bij Nedmag. Vanaf 1 november verandert de werkwijze bij schademeldingen. Dan kunnen mensen met schade terecht bij de onafhankelijke Commissie Mijnbouwschade. Deze commissie oordeelt dan wat de oorzaak van de schade is en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Nedmag is groot voorstander

,,Als Gronings bedrijf begrijpen wij de zorgen over mijnbouw en schade aan huizen goed”, laat Nedmag op de eigen website weten. ,,Zoals eerder aangegeven is Nedmag dan ook groot voorstander van een onafhankelijk schadeloket voor alle mijnbouw in Groningen. We hebben in het verleden al herhaaldelijk gepleit voor een centrale afhandeling van schademeldingen voor álle mijnbouw in Groningen.”

Gratis

De Commissie Mijnbouwschade neemt de bewijslast over van de melder. Dat betekent dat zij de oorzaak en omvang van de schade onderzoekt. Als de Commissie concludeert dat de schade veroorzaakt is door bodemdaling als gevolg van zoutwinning, dan moet het verantwoordelijke zoutbedrijf binnen twee maanden de schade vergoeden. Het advies van de Commissie Mijnbouwschade is gratis voor woningeigenaren en kleine bedrijven.

Via De Koerier

Reizen Laos