Nieuwe, tijdelijke centrummanager voor Veendam

VEENDAM – Mischa de Gier gaat tijdelijk, voor een dag per week, aan de slag als centrummanager voor Veendam. Hij volgt Geert te Velde op.

Door privéomstandigheden is parttime centrummanager Geert te Velde gestopt. Hij had deze functie een jaar vervuld, in een buitengewoon lastige periode. Corona zorgde immers voor een enorme impact op de uitvoering van het programma en uiteraard op het functioneren van de ondernemers in het centrum. Weliswaar zijn de verschillende activiteiten sinds april weer opgepakt, maar door de grote veranderingen en onrust in winkelland zijn bestondende plannen behoorlijk getemporiseerd.

De Kompanjie

Daarnaast hield per 1 januari het samenwerkingsverband De Kompanjie tussen de gemeenten Pekela en Veendam op te bestonden. Beide gemeenten zijn als zelfstandige organisatie verder gegaan. Een tweetal ervaren medewerkers van de afdeling Economische Zaken zijn overgeplaatst naar de gemeente Pekela en dit had gevolgen voor het centrummanagement. De samenwerking met de gemeente moest hierdoor opnieuw vorm krijgen en dat kostte extra tijd.

Kwartiermaker 

Mischa de Gier is inmiddels bereid gevonden om tijdelijk voor één dag per week een deel van het takenpakket van de centrummanager over te nemen. In 2019 was De Gier kwartiermaker voor het opzetten van een Bedrijven Investeringszone voor het centrum van Veendam. Hierdoor is hij goed bekend met de situatie in Veendam. Mischa de Gier krijgt als opdracht om lopende projecten zoals het ontwikkelen van een DNA-profiel voor het centrum, verder op te pakken.

Sievert Uneken, actief binnen het team centrummanagement, zal naast de evenementen en promoties ook dagelijkse taken zoals het contact met de ondernemers oppakken.

Via De Koerier