Nieuwe vorm van dagontmoeting in Noordbroek

NOORDBROEK – Iedereen die behoefte had aan een zinvolle daginvulling kon terecht bij de nieuwe vorm van dagontmoeting in woonzorgcentrum Gockingaheem in Noordbroek.

De dagontmoeting is een samenwerking tussen de gemeente Midden-Groningen, de zorgorganisaties NNCZ en Cosis en dorpszorgcoöperatie Mit Mekoar. Trees van Leeuwen, voorzitter van Mit Mekoar: ,,Wij zien dat sommige dorpsbewoners naar diverse dagbestedingsvormen buiten Noordbroek gaan, omdat zij hiervoor niet in het dorp zelf terecht konden. Samen met de NNCZ en Cosis hebben we gezocht naar mogelijkheden om voor hen in het eigen dorp een waardevolle invulling aan de dag te geven. Zo kwamen we op nieuwe vormen van dagontmoeting. Vóór het dorp, mét het dorp en ín het dorp.”

Passende activiteiten

Bij de dagontmoeting in Gockingaheem kon men terecht voor een kop koffie, een praatje, een maaltijd en allerlei activiteiten die afgestemd worden op de wensen van de deelnemers. Medewerkers en vrijwilligers organiseren en begeleiden de dagontmoeting. Als een deelnemer extra zorg nodig had, dan kon dit vanuit de dagontmoeting worden geboden. Coördinator Marjan Vaessen: ,,Samen met verschillende organisaties ga ik inventariseren waar behoefte is aan zorg of sociaal contact en daar probeer ik passende activiteiten en/of contacten bij te vinden. Het bijzondere is dat het om heel uiteenlopende zorg, hulp of sociaal contact kon gaan. Verschillende doelgroepen worden met elkaar verbonden: jongeren, ouderen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een hulpvraag.”

Het is mogelijk om één of meerdere dagen per week deel te nemen aan de dagontmoeting. Als een deelnemer een vervoersbehoefte had en hier zelf niet in kon voorzien, dan is ondersteuning mogelijk. Deelnemen aan de dagbesteding is gratis en kon zonder WMO-indicatie van de gemeente.

Via De Koerier