Nieuwe welkomstborden in Nationaal Park Drentsche Aa

REGIO – In Nationaal Park Drentsche Aa worden dit najaar nieuwe welkomstborden geplaatst. De huidige borden stonden langs de oude Nationaal Park-grens (2002) en zorgen voor verwarring. Op een deel van de oude grensborden staat nog de naam ‘Nationaal beek- en esdorpenlandschap’. Sinds 2013 werd een nieuwe grens gehanteerd, waarin ook het zuidelijk deel van het Drentsche Aa-gebied – onder de N33 – is opgenomen. 

Oude borden worden verwijderd. Bruikbare borden worden verplaatst en er komen nieuwe borden bij. Binnenkort werd iedereen, overal in het Nationaal Park Drentsche Aa, verwelkomd.

In 2019 besloot het Overlegorgaan Drentsche Aa om afscheid te nemen van de oude naam ‘Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa’. Vanaf dat moment werd alleen de naam ‘Nationaal Park Drentsche Aa’ gebruikt voor het gehele Drentsche Aa-gebied: van de brongebieden in het zuiden tot de benedenloop in Groningen.

Er zijn twee redenen voor de naamswijziging en nieuwe bebording. In de eerste plaats vanuit communicatie-overwegingen: de oude naam ‘Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa’ is lastig te communiceren. Daarnaast staat ‘Nationaal Park’ voor een internationaal keurmerk dat de kwaliteiten van het gebied beter benadrukt. Ook zorgen de verschillende namen voor hetzelfde gebied voor verwarring.

Er is in de tweede plaats ook een inhoudelijke reden, vanuit het landelijke programma ‘Nationale Parken Nieuwe Stijl’. Alle Nederlandse Nationale Parken maken een verandering door richting grotere gebieden. Het gaat niet alleen meer over waardevolle natuur, maar ook het omliggende landschap en cultuurhistorie worden meegenomen. Nationaal Park Drentsche Aa was pionier maar is ondertussen met haar verbrede doelstelling geen uitzondering meer. Alle Nederlandse Nationale Parken stonden straks voor een verbrede aanpak, met aandacht voor natuur en landschap, maar ook voor cultuurhistorie, landbouw, water, recreatie, wonen en leefbaarheid in de dorpen.