Noorden springt op de bres voor bouwers en technici

Het Noorden maakt zich sterk voor het aantrekken en behouden van personeel in de sectoren Techniek en Bouw & Infra.

Het Noorden maakt zich sterk voor het aantrekken en behouden van personeel in de sectoren Techniek en Bouw & Infra.

REGIO – Nieuwe mensen aantrekken voor de sectoren Techniek en Bouw & Infra en voorkomen dat huidige werknemers vertrekken. Dat is het doel van het bijzondere samenwerkingsproject ‘Kansen Verzilveren voor Technisch Vakmanschap’. In dit project bundelen werkgeversorganisaties, vakbonden, opleidings- en ontwikkelfondsen, de arbeidsmarktregio Groningen en de drie noordelijke provincies hun krachten.

Door het beschikbaar stellen van subsidies voor (bij)scholing van huidige en nieuwe medewerkers maar ook zij-instromers willen de partijen meer mensen aan het werk krijgen in de Techniek en Bouw & Infra. Vooral zogenoemde zij-instromers zijn van groot belang voor de vele vacatures binnen de twee sectoren.

Met de enorme bouwopgave die ook het Noorden kent en de energietransitie die nodig is om de klimaatdoelen te bereiken stonden de technische- en de bouwbranches voor een grote uitdaging. In het noorden van Nederland werkt een groot aantal mensen in de Techniek en Bouw & Infra. Werkgeversorganisaties en vakbonden willen deze werknemers behouden en investeren in opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Daar komt bij dat er de komende jaren veel werknemers met pensioen gaan. De organisaties willen daarom meer werknemers interesseren om bij hen te komen werken.

De provincies Drenthe, Friesland, Groningen en de drie noordelijke arbeidsmarktregio’s investeren samen 1,1 miljoen euro in het plan. De werkgevers- en werknemersorganisaties investeren, vanuit de zogenaamde O&O fondsen (ontwikkelings- en opleidingsfondsen) zelf 2,3 miljoen. Daarmee is een unieke publiek-private samenwerking tot stand gekomen.

Sociale partners en overheden in Noord-Nederland vinden het hoog tijd om de handen ineen te slaan. Met het project ‘Kansen Verzilveren voor Technisch Vakmanschap’ maken ze hier een begin mee.