Ondernemend Emmen bezorgd over aanpak Rondweg

EMMEN – Ondernemend Emmen maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van bedrijven en de veiligheid van scholieren als de Rondweg op de schop gaat.

,,Je kunt je toch niet voorstellen dat enorme diepladers van honderd ton met grote machines, graafmachines en grote dumpers straks over een soort schoolplein bij het stadion van FC Emmen vanaf de Rondweg naar en vanaf het bedrijventerrein Barger-Oosterveld moeten rijden? En wat denk je van al die tientallen vrachtwagens en het gewone verkeer? Er komen steeds meer scholen aan die weg bij het stadion te stonden en al het zware verkeer werd dan straks over één route tussen de scholieren en stadionbezoekers geperst. Ja, we maken ons zorgen over de plannen die worden ontwikkeld voor de reconstructie van de Rondweg. Helemaal na signalen van leden uit Barger-Osterveld over de inloopbijeenkomst die onlangs is gehouden’’, aldus directeur Herman G. Idema van Ondernemend Emmen.

Idema houdt de plannen voor de ombouw van de Rondweg N391 al tien jaar scherp in de gaten. Zolang werd er al over gedacht. ,,Want goede, ongehinderde bereikbaarheid van de bedrijven is voor ons prioriteit. Daar zitten we als belangenbehartiger bovenop. En met de huidige plannen zien we echt knelpunten ontstonden, in plaats van dat ze worden opgeheven. Het gaat om knelpunten waar we destijds de gemeente al voor hebben gewaarschuwd bij de aanleg van de Ovonde, maar die we nu bij de nieuwe eigenaar van de Rondweg, de provincie, opnieuw voor het voetlicht moeten brengen, omdat zij ze niet kenden. Zoals de ingewikkelde situatie voor bedrijven met zware en grote transporten die ontstaat bij het samenvoegen van de kruisingen met de Phileas Foggstraat en de Abel Tasmanstraat. Plus de steeds drukker wordende toegang tot het Getec-Park en Emtec-Zuid met die veel te krappe rotonde bij de Gamma waar het regelmatig vastloopt.”

Idema benadrukt dat hij voorstander is van de aanpak van de Rondweg. ,,Een vlottere doorstroming op de Rondweg is ook voor ons belangrijk, maar dan wel met een heel goed oog voor wat dat allemaal met zich meebrengt aan neveneffecten voor de bedrijven en voor bijvoorbeeld Barger-Oosterveld, wanneer de afslag Oude Meerdijk dicht, of grotendeels dicht zou gaan.”

Waar Idema zich ook zorgen over maakt is de communicatie. ,,Het team van MM-bereikbaar doet heel goed z’n best om goed te informeren. Maar men slaagt er kennelijk nog niet in om een voor iedereen even helder beeld neer te zetten wat wel en wat niet mogelijk is, of gedaan gaat worden. Er ontstaat makkelijk ruis en daardoor ook onrust zoals blijkt uit de mailtjes en telefoontjes die ik mocht ontvangen. Zoals over die maximumsnelheid van 100 kilometer die er mogelijk komt.’’

Idema, zelf namens Ondernemend Emmen lid van de diverse gespreksgroepen met omwonenden, zegt zelf zijn leden ook zeer regelmatig te gaan informeren en ze te stimuleren om inloopbijeenkomsten en andere presentaties te bezoeken. ,,Want het gaat om ons aller belang als bedrijven en inwoners: het vinden van de juiste balans tussen snel doorstromend verkeer en goede bereikbaarheid van het aan de Rondweg grenzende gebied.”

Via De Zuidenvelder