Oprichtingsvergadering vereniging GGvE in Gasteren

GASTEREN – De dorpsorganisatie Gasteren Goed voor Elkaar (GGvE) is in september 2018 van start gegaan met de Huiskamerbijeenkomsten, een klussendienst, een transportservice en het dorpsloket.

Er werd van mensen die hulp nodig hebben steeds vaker verwacht dat ze daar zelf in voorzien, al dan niet met behulp van familie, buren en vrienden. Hoewel in Gasteren spontane burenhulp nog steeds bestaat lukt dat niet altijd meer op een vanzelfsprekende manier. Daarom voelde een groepje dorpsbewoners de behoefte om in situaties waarin burenhulp niet direct voor handen is, vanuit het dorp ondersteuning te bieden. Dit werd de aanleiding om Gasteren Goed voor Elkaar op te richten.

Na drie jaar concludeert de initiatiefgroep dat GGvE bestondensrecht had, omdat het blijkt te voorzien in concrete behoeften van dorpsgenoten. Daarom wil het doorgaan als vereniging GGvE.

De initiatiefnemers hebben daarom een oprichtingsvergadering belegd. Deze vergadering vindt plaats op maandag 25 oktober om 20.00 uur in het dorpshuis de Gasterije. 

Op de agenda stonden de volgende onderwerpen: Een terugblik op de afgelopen drie jaar; Waarom een vereniging; De statuten; Vaststellen van de statuten, contributie en bestuur.

Bezoekers dienen in bezit te zijn van een corona toegangsbewijs (QR-code) om binnen te komen.