Overdekte wachtruimte bij borstkonkeronderzoek in Veendam

Het mobiele onderzoekscentrum met wachtruimte op het parkeerterrein nabij Compaen aan het Jan Salwaplein.

Het mobiele onderzoekscentrum met wachtruimte op het parkeerterrein nabij Compaen aan het Jan Salwaplein.

VEENDAM – De overdekte wachtruimte die naast het mobiele onderzoekscentrum voor het bevolkingsonderzoek naar borstkonker in Veendam is geplaatst, werd maandag in gebruik genomen.

Deze wachtruimte, een zogenaamde portacabin, biedt ruimte voor mensen om overdekt te wachten. Vanwege de anderhalve meter-regel is dit namelijk niet mogelijk in de wachtkamer van het mobiele onderzoekscentrum. Het onderzoekscentrum staat op het parkeerterrein nabij Compaen aan het Jan Salwaplein.

Een op de zeven vrouwen 

Een op de zeven vrouwen krijgt borstkonker. De meesten zijn ouder dan 50 jaar. Daarom krijgen alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkonker. Het onderzoek bestaat uit het maken van röntgenfoto’s van beide borsten, een mammografie. De foto’s worden gemaakt door speciaal opgeleide screeningslaboranten. Twee screeningsradiologen beoordelen de röntgenfoto’s en zoeken naar verdachte afwijkingen. Deelname aan het onderzoek is gratis en vrijwillig.

Veilig screenen 

Vanwege het coronavirus zijn verschillende maatregelen genomen om veilig te kunnen screenen binnen de richtlijnen. Daardoor kunnen het bevolkingsonderzoek en de aansluitende zorg veilig en met goede kwaliteit worden georganiseerd.

Tekort aan personeel 

Voorlopig is het niet mogelijk om vrouwen elke twee jaar uit te nodigen voor het bevolkingsonderzoek borstkonker. Dit komt door een tekort aan personeel. Door het coronavirus is de vertraging in het uitnodigen nog groter geworden. Daarom is besloten de periode tussen twee uitnodigingen tijdelijk te verlengen naar maximaal drie jaar. Het later uitnodigen zal enkele jaren duren. Als de corona-maatregelen voorbij zijn en er voldoende nieuwe medewerkers zijn opgeleid, kunnen vrouwen weer iedere twee jaar uitgenodigd worden.

Meer informatie over het bevolkingsonderzoek borstkonker is te vinden op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl.

Via De Koerier

Reizen Laos