Plaatselijk Belang is op zoek naar bestuursleden

BARGER-COMPASCUUM – Plaatselijk Belang Barger-Compascuum is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. 

De vereniging is al jaren een belangrijke schakel tussen de inwoners van het dorp en de gemeente Emmen. Dit jaar had men weten te bewerkstelligen dat er speeltoestellen zijn geplaatst. Nu is men bezig met een plan voor betaalbare nieuwbouwwoningen voor starters en ouderen. Men probeert daarnaast op allerlei manieren de leefbaarheid in Barger-Compascuum op peil te houden. Mensen die iets voor een bestuursfunctie voelen, kunnen zich melden bij een van de bestuursleden of de jaarvergadering in november bezoeken. De datum is nog niet bekend. 

Via De Zuidenvelder