Positieve resultaten in Pekelder cliëntervaringsonderzoek Wmo

OUDE PEKELA – De gemeente Pekela laat jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uitvoeren onder de inwoners die ondersteuning ontvangen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Nagenoeg alle vragen uit het onderzoek zijn positiever beoordeeld dan in 2018 én in 2019.

Het onderzoek, uitgevoerd met behulp van onderzoeksbureau ZorgfocuZ, is erop gericht inzicht te bieden in de ervaringen van inwoners met de Wmo, wat betreft het contact met de gemeente, de kwaliteit van de ontvangen ondersteuning en het effect van die ondersteuning.

Goede respons 

De vragenlijst voor dit zogeheten cliëntervaringsonderzoek is verzonden naar de 575 inwoners van Pekela die in 2020 gebruik maakten van een maatwerkvoorziening Wmo, of van de algemene voorziening huishoudelijke hulp en/of begeleiding. Hierop hebben 241 inwoners de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. Dit is een respons van 49 procent. Dit is een goede score vergeleken met een landelijk gemiddelde van 35 procent respons.

‘ondersteuning past bij hulpvraag’ 

De uitkomsten van het onderzoek bevestigen de positieve trend van de afgelopen jaren. Nagenoeg alle vragen uit het onderzoek zijn positiever beoordeeld dan in 2018 én in 2019. Zo vindt 91 procent van de Pekelder wmo-gebruikers de ondersteuning die men krijgt van goede kwaliteit. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2019. Verder meldt 93 procent dat de ondersteuning past bij de hulpvraag. In 2019 was dit nog 87 procent. Ook vinden meer Pekelders dat zij zich door de ondersteuning beter kunnen redden, beter de dingen kunnen doen die ze willen en een betere kwaliteit van leven hebben. Opvallend is dat slechts 50 procent van de wmo-gebruikers op de hoogte is van het bestonden van de cliënt-ondersteuner.

Via De Koerier

Reizen Laos