Project Kansen4Kinderen werd over heel Drenthe uitgerold

REGIO – Het project Kansen4Kinderen werd – na het succes in Zuid- en Oost-Drenthe door een impuls uit de Sociale Agenda van de provincie Drenthe – nu over heel Drenthe uitgerold. 

Kansen4Kinderen is een lerend netwerk waarin scholen hun kennis voor anderen beschikbaar maken. Kenmerkend voor het project is dat de inhoud niet van achter een bureau werd bedacht, maar ontstaat in gesprek met de betrokken scholen.

Als de samenwerking tussen school en ouders onder druk komt te stonden, dan is toegevoegde kennis in een schoolteam belangrijk. Binnen Kansen4Kinderen is het mogelijk om ‘konsencoaches’ op te leiden. Door de inzet van de konsencoach worden niet alleen de konsen op een evenwichtige ontwikkeling van kinderen die in de knel zitten vergroot, maar zal ook de instroom in de geïndiceerde jeugdzorg aantoonbaar verminderd kunnen worden. Na de zomervakontie van 2021 starten de functionarissen op de scholen.

Gedeputeerde Hans Kuipers: ,,Dit succesvolle project willen we als provincie graag verder brengen. Daarom is het met een bijdrage vanuit de Sociale Agenda voor basisscholen in alle Drentse gemeenten mogelijk om deel te nemen. Het uiteindelijke doel is gelijke konsen voor iedereen; ook voor kinderen die door hun achtergrond extra steun kunnen gebruiken. We willen geen onderwijsachterstanden meer, en minder gebruik van gespecialiseerde jeugdhulp. De verbindende aanpak tussen school, ouders en omgeving draagt bij aan talentontwikkeling bij kinderen. Zo werken we samen aan een levendig en sociaal Drenthe.”

Reizen Laos