Provincie Drenthe: geen faunabeheerplan nodig voor GAE

ASSEN/EELDE – De provincie Drenthe is van mening dat een faunabeheerplan niet nodig is om dieren te mogen afschieten op het terrein van Groningen Airport Eelde. Daarom gaat de provincie in beroep tegen een uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland.

De rechter bepaalde vorige maand dat de ontheffing aan Groningen Airport Eelde voor het beheer van vogels en andere dieren op formele gronden niet mogelijk is zonder faunabeheerplan, op te stellen door een faunabeheereenheid. Hiermee vernietigde de rechtbank de zogenaamde beslissing op bezwaar door de provincie.

Gedeputeerde Staten zijn echter van mening dat een faunabeheerplan niet nodig is omdat het alleen lokaal beheer betreft; op het terrein van de luchthaven. Daarbij vindt het college van GS dat GAE zelf beschikt over voldoende kennis en expertise om dit beheer goed en als bedoeld uit te voeren.

De ontheffing voor het beheer van vogels en andere dieren op Groningen Airport Eelde blijft in stand. Binnen twaalf weken werd een nieuwe beslissing op bezwaar genomen door Gedeputeerde Staten.

Reizen Laos